Buscar este blog

martes, 20 de mayo de 2014

Manifest per l'adequació del Camí Fondo

MANIFEST 10 RAONS PER TINDRE EL CAMÍ FONDO PER A TOTS I DE TOTS

Els que signem aquest manifest estem molt preocupats per l’actual estat del Camí Fondo, perquè complisca amb la seua funció de nexe d’unió més immediat entre els dos nuclis de població més importants d’Alboraia, però amb seguretat i, si cal, amb un ús sostenible. Pensem que, JA ÉS HORA per a l’execució d’un carril bici paral·lel al camí, i de la seua adequació per a una utilització digna i segura. No hem d’esperar més, no hi ha cap excusa i cal actuar-hi ja!. Per descomptat deixem clar que volem aquest Camí Fondo i no cap altre paral·lel, que damunt destruisca més encara l’horta.

Exigim l’adequació del Camí Fondo per al seu ús segur amb la incorporació d’un carril per a bicicletes, en aquest manifest exposem les raons més importants per tindre un camí entre La Patacona i el poble com toca, segur, modern i d’acord amb els temps.

1. Perquè és l’únic accés directe des del nucli de la Patacona al poble d’Alboraia. El Camí Fondo com qualsevol altra via de comunicació és de tots i per a tots.

2. Perquè a La Patacona som 4.015 habitants, per tant tenim 4.015 raons.

3. Perquè l’únic Institut públic a Alboraia és a La Patacona i més a més aquesta és la nostra única via de comunicació; som 589 alumnes i 64 treballadors, 653 raons.

4. Perquè en l’estat actual, per fer ús d’aquesta paupèrrima i absolutament perillosa infraestructura, cal arriscar la nostra integritat i la dels nostres fills.

5. Perquè qualsevol dia pot haver-hi un accident greu.

6. Perquè al poble som 16.000 persones que podem utilitzar d’una manera sostenible aquesta via per anar a la platja i als establiments ubicats al propi camí

7. Perquè aquesta proposta millora l’intercanvi comercial i social entre els dos nuclis més importants del municipi.

8. Perquè el poble s’óbriga a la platja de la manera més sostenible i sense perjudicar l’horta.

9. Perquè duem 20 anys amb aquesta situació i cap govern ha fet res. Des de fa 10 anys s’ha demanant amb insistència a tots els organismes municipals competents amb la matèria i estem igual que el primer dia. El Pla General d’Ordenació Urbana no és la solució que cal ni és immediata, ja hem esperat massa comprovant que no s’hi ha fet res. Hem vist urbanitzar el litoral i l’Ajuntament, mentrestant, ha menyspreat aquesta infraestructura no fent res per millorar-la.

10. Perquè dins del respecte en l’opció de triar amb una educació plural i igualitària, privada o pública, pensem que l’Ajuntament ha de mantindre les infraestructures d’accés a l’institut públic adequades. Sense dubte el compliment d’aquesta obligació, és la millor manera d’oferir condicions d’igualtat, recolzant i dignificant aquest servei públic, millorant les seues infraestructures, els seus accessos, els seus serveis, més encara quan no és al propi poble. Amb la millora d’aquest camí també farem dignes als seus usuaris.


Els que signem aquest manifest SOL·LICITEM:


1.  Que  de manera immediata  es realitzen els treballs necessaris per  adequar  el Camí Fondo per al seu ús segur, eliminant els riscos existents. Una solució immediata i econòmica és fer un sentit únic, tapar sèquies i lliurar la resta per al carril bici  i una vorera. Millorant  els accessos existents per als vehicles agrícoles i veïns.


2.  Que es faça de manera immediata al Camí Fondo  un carril per bicicletes i una vorera,  per fer més sostenible la relació del poble amb la Patacona ,  el seu col·legi, el seu entorn, la seua platja i viceversa, dignificant així el caràcter públic de l’únic institut públic d’Alboraia.

3.  Que en el proper  Ple Municipal es promoga  una Moció  als  grups polítics  per dur a terme aquestes actuacionsDescarrega el full per a signar el manifest (en valencià)

Descarga la hoja para firmar el manifiesto (en castellano)

No hay comentarios:

Publicar un comentario