Buscar este blog

sábado, 13 de diciembre de 2014

NO a la consulta lingüísticaUs transmetem la carta que ens ha arribat de FAPA - Valencia manifestant el seu rebuig a la consulta lingüística de Conselleria i els motius al·legats:


València 12 de desembre de 2014

Benvolgudes AMPA:

Ahir es publicà al DOCV l’orde que  desenvolupa el procediment d’autorització del projecte lingüístic de centre, establit en el Decret de Plurilingüisme, i hui es publica la resolució per què s’acorda iniciar el procediment de determinació de la llengua base als centres d’Educació Infantil i Primària. En aquesta resolució s’estableixen els terminis per a la consulta a les famílies. Tot i que la resolució és del dia 11 i es publica hui, els centres disposen del material des d’ahir. Segons la resolució la consulta no serà vinculant, i, a més, es realitzarà per mitjans telemàtics.

Des de FAPA-VALÈNCIA manifestem el nostre rebuig a aquesta consulta per diversos motius:

-Perquè la preferència lingüística ja l’expressen les famílies a l’hora de matricular als seus fills i filles

-Perquè sembla que aquesta “voluntat” de tindre en compte l’opinió de les famílies no és coherent amb la retallada de participació d’aquestes en el Consell Escolar, que ha imposat la mateixa Conselleria amb les instruccions de començament de curs

-Perquè ens crida l’atenció la possibilitat de facilitar la participació amb tots els mitjans posibles, sobre tot, tenint en compte que acabem de passar per una campanya d’eleccions a Consells Escolars amb un recolzament pràcticament inexistent, per part de la Conselleria.

Per tant, volem demanar-vos que manifesteu la vostra oposició, no participant en aquesta consulta.

 Valencia 12 de diciembre de 2014


Estimadas AMPA:

Ayer se publicó en el  DOCV la orden que desarrolla  el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro, establecido en el Decreto de Plurilingüismo, y hoy se publica la resolución por la cual se acuerda iniciar el procedimiento de determinación de la lengua base en los centros de Educación Infantil y Primaria. En esta resolución se establecen los plazos para la consulta a las familias. A pesar de que la resolución es del día 11 y se publica hoy, los centros disponen del material desde ayer. Según la resolución la consulta no será vinculante, y, además, se realizará por medios telemáticos.

Desde FAPA-VALENCIA manifestamos nuestro rechazo a esta consulta por varios motivos:

-Porque  la preferencia lingüística ya la expresan las familias a la hora de matricular a sus hijos e hijas

-Porque parece que esta “voluntad” de tener en cuenta la opinión de las familias no es coherente con el recorte de participación de éstas en el Consejo Escolar, que ha impuesto la misma Conselleria con las instrucciones de inicio de curso

-Porque nos llama la atención la posibilidad de facilitar la participación con todos los medios posibles, sobre todo teniendo en cuenta que acabamos de pasar por una campaña de elecciones a Consejos Escolares con un apoyo  prácticamente inexistente por parte de la Conselleria.

Por lo tanto, queremos pediros que manifestáis vuestra oposición, no participando en esta consulta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario