Buscar este blog

jueves, 20 de septiembre de 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA / ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA


Se CONVOCA a los socios del AMPA del CEIP La Patacona a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el colegio, el jueves 27 de septiembre de 2018, a las 17 h, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación de cuentas
2. Memoria anual de actividades
3. Renovación de la Junta Directiva
4. Actividades extraescolares
5. Seguro escolar
6. Ruegos y preguntas

Dado el interés de los temas que se tratarán, vuestra asistencia es muy importante. Habrá animación y cuidadora para los niños.

Como en años anteriores, acudirán los responsables de las actividades extraescolares que se van a incluir en la oferta de este curso y, al final de la Asamblea, podréis plantearles vuestras dudas.

Aquí podéis consultar en acta de la asamblea general ordinaria del curso pasado.

¡¡¡Os esperamos a todos!!!

Junta Directiva del AMPA CEIP La Patacona
ampaceippatacona@gmail.com
http://ampaceiplapatacona.blogspot.com
http://www.facebook.com/groups/ampaceippatacona/ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Es CONVOCA als socis de l’AMPA del CEIP La Patacona a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es celebrarà en el col·legi, el dijous 27 de setembre de 2018, a les 17 h, amb el següent ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de comptes
2. Memòria anual d’activitats
3. Renovació de la Junta Directiva
4. Activitats extraescolars
5. Assegurança escolar
6. Precs i preguntes

Donat l’interés dels temes que es tractaran, la vostra assistència és molt important. Hi haurà animació i cuidadora per als xiquets.

Com en anys anteriors, hi acudiran els responsables de les activitats extraescolars que es van a incloure en l’oferta d’este curs i, al final de l'Assemblea, podreu plantejar-los els vostres dubtes.

Ací podeu consultar l'acta de l'assemblea general ordinària del curs passat.

Us esperem a tots!!!

Junta Directiva de l’AMPA CEIP La Patacona
ampaceippatacona@gmail.com
http://ampaceiplapatacona.blogspot.com
http://www.facebook.com/groups/ampaceippatacona/

No hay comentarios:

Publicar un comentario